Om oss

I 2003 flyttet vi inn i våre nåværende lokaler, der vi pr i dag er 4 ansatte; 2 tannleger og to tannhelsesekretærer. Våre lokaler er moderne og trivelige med to behandlingsrom og et tannpleierkontor som pr i dag ikke er bemannet. Vi legger stor vekt på at lokalene skal virke tiltalende på våre pasienter. Vårt utstyr er topp moderne med en velfungerende steriliasjonsavdeling som kontrolleres flere ganger årlig, digitalisert journalsystem og røntgen (vanlig tannrøntgen og OPG) For å sikre at vi er godt oppdatert på nye momenter i vårt fag, går vi jevnlig på kurs, samtidig som tannlegene har gjensidig nytte av hverandre faglig i hverdagen. Hans med sin erfaring og Ola med sin nye kunnskap. Det er også viktig at våre sekretærer oppdateres på sitt fagfelt. Tannlege og sekretær jobber i team, der hver enkelt har sin spesialkompetanse som vi prøver å være flinke til å utnytte. I tilfeller der vi må henvise, har vi i flere år hatt et meget godt samarbeide med diverse spesialister, til pasientenes beste. Om det blir utført behandlinger som utløser refusjon fra det offentlige har vi direkteoppgjør med HELFO. Det betyr at pasienten i slike tilfeller kun betaler egenandel. Vi har et meget godt arbeidsmiljø med mye godt humør og mye latter. Samtidig tar vi pasientene på høyeste alvor i de tilfellene der det er påkrevet, vi prøver så godt vi kan å legge godt til rette for pasienter med tannlegeskrekk.