Informasjon om MRSA

   
Hva er MRSA?

Det står for meticillinresistente gule stafylokokker, eller med andre ord, en spesiell type bakterier som ikke reagerer på behandling med vanlig penicillin.


Disse bakterien, og andre typer bakterier som også utvikler motstandsdyktighet mot penicillin, kan føre til smittefarlige stuasjoner og er et stort og økende internasjonalt problem.


Det finnes fortsatt effektive medisiner, men behandlingen er krevende og kostbar.


Dersom utviklingen fortsetter, er det anslått at i 2050 vil det på verdensbasis, i verste fall, kunne dø 10 millioner mennesker hvert år pga infeksjoner forårsaket av resistente bakterier. I India regner man med at allerede i dag dør det 58 000 spebarn hvert år av samme årsak (1). I disse postkorona-tider gir disse tallene et dramatisk perspektiv.


MRSA-smitte kan føre til sårinfeksjoner som vi idag betrakter som bagateller, bylldannelse, blodforgiftning med mulighet for spredning til alle kroppens organer, og livstruende sykdommer.


I vårt nærområde er utbredelen av resistent bakterier stor i Polen, Ungarn, Bulgaria, Tsjekkia, Slovakia, Italia, Litauen, Romania og Hellas. Dette er land som tradisjonellt har en del helseturister. Alle pasienter som har fått medisinsk behandling i utlandet, testes for forkomst av resistente bakterier før de får behandling på en norsk helseinstitusjon. I Norge og Norden er utbredelsen av denne typen bakterier relativt beskjeden, men den øker.


Tannhelseturister har så langt ikke blitt testet, selv om mange har fått utført behandling som legger tilrette for overføring av smitte. Normale gode hygienerutiner og gode steriliseringsrutiner, vil forebygge smitteoverføring ved en tannklinikk. I forbindels med en kampanje mot tannhelseturisme fra USA til Mexico, ble følgende spørsmål stilt: "Hvorfor oppsøker du tannbehandling i et land hvor du ikke våger å drikke vannet fra springen?" (2). Dette er et betimelig spørsmål, også for europeisk, eller for den saks skyld, asiatisk tannturisme.


Er du i faresonen?

Dersom du tidligere har hatt MRSA eller kan svare ja på et av følgende spørsmål, bør du ta kontakt med fastlegen din for å få tatt en MRSA-test og samtidig gi beskjed til din tannlege:
Har du i løpet av de siste 12 måneder:


- fått behandling i sykehus eller annen behandlingsinstitusjon utenfor Norge?


- fått tannbehandling utenfor Norge?


- arbeidet ved sykehus eller legekontor utenfor Norge?


- arbeidet eller har vært i barnehjem eller flyktningeleir utenfor Norge?


- arbeidet ved sykehus, sykehjem eller andre institusjoner med utbrudd av MRSA?


- hatt nær kontakt med personer smittet av MRSA uten beskyttelsesutsyr?


- vært mer enn 6 uker sammenhengende i land utenfor Norge OG har hud- eller andre sårinfeksjoner, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr (venekanyle, urinkateter,ol.) gjennom hud/slimhinner?


- fått utført tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis du kan svare ja på et eller flere spørsmål, ta en MRSA-test, ikke minst for din egen sikkerhet.

Referanser: 1: Lund, Klinge, Larsson, Olsvik og Vâlimaa
                   2: Olsvik og Lund
Ellers informasjon fra Tannlegeforeningen.